117,1015

Rezultati konkursa za Erazmus+ studentske mobilnosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje rezultate Konkursa za ERAZMUS+ studentske mobilnosti, objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta 30.09.2022. https://singidunum.ac.rs/news/konkurs-za-erazmus-studentske-mobilinosti-4

Nakon selekcije kandidata, Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum odlučuje da studentske mobilnosti zarad studiranja u okviru Erazmus+ programa za letnji semestar 2022/23. akademske godine dodeli sledećim studentima:

  • Iva Nikolić
  • Jovana Stjepanović
  • Milja Slavković
  • Ljubica Stojanović
  • Miloš Arsenijević

Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum dodeljuje studentske mobilnosti zarad prakse i usavršavanja u okviru Erazmus+ programa sledećim studentima:

  • Ivan Ćerdić

Protiv odluke o odabiru kandidata, kandidat može da podnese žalbu putem elektronske pošte na adresu internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs. Kandidat će pisanim putem biti obavešten o odluci i odgovoru na žalbu u roku od 10 dana prijema žalbe.

Univerzitet Singidunum © 2024