117,1117

Rezultati Konkursa Za Erazmus+ Studentske Mobilnosti

Erazmus+ kancelarija Univerziteta Singidunum objavljuje rezultate Konkursa za ERAZMUS+ studentske mobilnosti, objavljen na zvaničnom sajtu univerziteta 29.09.2023.

Nakon selekcije kandidata, Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum odlučuje da studentske mobilnosti zarad studiranja u okviru Erazmus+ programa za letnji semestar 2023/24. akademske godine dodeli sledećim studentima:

 • Aleksandra Cvetković
 • Marija Ristić
 • Anđelija Jović
 • Luka Vujović
 • Andrijana Jevremović
 • Viktorija Božović
 • Milica Jovanović
 • Ana Platiša
 • Lena Puzić
 • Maša Krivošić
 • Milica Dolić

Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta Singidunum dodeljuje studentske mobilnosti zarad prakse i usavršavanja u okviru Erazmus+ programa sledećim studentima:

 • Sonja Đurić

Protiv odluke o odabiru kandidata, kandidat može da podnese žalbu putem elektronske pošte na adresu erasmus@singidunum.ac.rs. Kandidat će pisanim putem biti obavešten o odluci i odgovoru na žalbu u roku od 10 dana od prijema žalbe.

Univerzitet Singidunum © 2024