117,1117

Rezultati konkursa za ERAZMUS+ Nastavne i nenastavne mobilnosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum ovim putem oglašava rezultate konkursa objavljenog 21.08.2023. za Erazmus+ nastavne i nenastavne mobilnosti u okviru projekata KA 131 2022.

Dole navedene kolege nominovane su za učešće na projektu KA 131 2022:

  1. Doc.dr Nataša Stanišić
  2. Aleksandra Gagić, MA

Shodno Pravilniku o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra za mobilnost u okviru Erazmus+ programa, žalbe na rezultate konkursa mogu se podneti u roku od 5 dana od datuma objave istih, slanjem mejla na adresu internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum © 2024