117,1015

Radna subota - 12. decembar

Prema akademskom kalendaru za školsku 2020/2021. godinu subota 12. decembar 2020. godine je radna, prema rasporedu za sredu. Toga dana se odrađuje sreda 6. januar 2021. godine.

Sva predavanja predviđena rasporedom za sredu će se održati elektronski putem Microsoft Teams platforme.

Univerzitet Singidunum © 2024