117,2078

Radna subota 01.11.2014. godine

Subota 01. novembar 2014. godine je radna subota na Univerzitetu Singidunum, kojom se odrađuje utorak 30. decembar 2014. godine. Sve nastavne aktivnosti (predavanja, kolokvijumi, konsultacije i drugo) planirane za utorak 30. decembar 2014. godine, održaće se u subotu 01. novembra 2014. godine.

Univerzitet Singidunum © 2023