117,1777

Profesori Univerziteta Singidunum gostujući profesori na Univerzitetu Frenklin

Profesori Univerziteta Singidunum izabrani su u zvanje gostujućih profesora na Univerzitetu Frenklin. Zahvaljujući stručnim i akademskim referencama, izabrani su sledeći profesori Univerziteta Singidunum:

  1. prof. dr Nemanja Stanišić - gostujući profesor (predmet: Korporativne finansije)
  2. prof. dr Nikola Stefanović - gostujući profesor (predmet: Korporativne finansije)
  3. prof. dr Goranka Knežević - gostujući profesor (predmet: Finansijsko i upravljačko računovodstvo)
  4. doc. dr Aleksandar Đorđević - gostujući profesor (predmet: Marketing menadžment)
  5. prof. dr Vladimir Džamić - gostujući profesor (predmet: Upravljanje ljudskim resursima).

 Profesori Univerziteta Singidunum gostujući profesori na Univerzitetu Frenklin

Univerzitet Singidunum © 2023