117,1777

Prof. dr Vladimir Džamić postavljen za državnog sekretara u MPNTR

Na sednici Vlade Republike Srbije, 20. jula 2017. godine, profesor na Univerzitetu Singidunum, dr Vladimir Džamić, postavljen je za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Vladimir DžamićProfesor dr Vladimir Džamić je rođen 1984. godine u Kraljevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Vrnjačkoj Banji kao nosilac Vukove diplome. Za rezultate postignute tokom srednjoškolskog obrazovanja, imenovan je za učenika generacije u oblasti društveno-humanističkih nauka. Godine 2006. postao je stipendista nemačke fondacije „Konrad Adenauer“.

Stekao je zvanje diplomirani politikolog za međunarodne poslove, diplomiravši na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,46 (devet i 46/100) odbranom diplomskog rada Komparativna analiza Ustava Republike Srbije iz 1990. i 2006. godine. Završio je master studije na Univerzitetu Singidunum na studijskom programu Poslovna ekonomija, sa prosečnom ocenom 10 (deset).

Doktorske studije završio je 2013. godine sa najvišom prosečnom ocenom 10 (deset), na Univerzitetu Singidunum u Beogradu.

Akademske 2004/2005 radio je kao mlađi saradnik na predmetu Istorija političkih teorija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Godine 2008/2009. godine postao je pomoćnik u kabinetu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, gde je obavio jednogodišnje stručno usavršavanje.

Akademske godine 2009/2010. izabran je za saradnika u nastavi na Univerzitetu Singidunum za užu naučnu oblast Društveno-humanistička oblast nauke, a 2010. godine izabran je u zvanje asistenta za istu naučnu oblast, a početkom 2013. godine izabran je u zvanje docenta. Od 2015. do 2017. godine bio je prodekan za nastavu Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i koordinator Centra za poslovne veštine Univerziteta Singidunum. Autor je više od 60 naučnih radova objavljenih u domaćim i inostranim časopisima i na konferencijama. Govori engleski i francuski jezik.

Pobednik je 54. ciklusa nacionalnog kviza TV Slagalica, Radio-televizije Srbije, 2007. godine i jedan je od najmlađih pobednika ovog kviza u istoriji prikazivanja.

Univerzitet Singidunum © 2023