117,1777

Prof. dr Slobodan Čerović, novi dekan FTHM

Dr Slobodan Čerović, redovni profesor Univerziteta Singidunum novi je dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment. Na funkciji dekana zamenio je profesora Krunoslava Čačića, koji posle 43 godine rada u obrazovanju, nauci i turizmu odlazi u zasluženu penziju.


Profesor Čerović je rođen 30.03.1955. godine u Beogradu. Osnovnu školu i X Beogradsku gimnaziju, takođe je završio u Beogradu. Ekonomski fakultet u Beogradu upisao 1973. i na istom diplomirao 1977. Postdiplomske studije upisao 1978. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i iste završio odbranom magistarskog rada "Samoupravno organizovanje i udruživanje turističke privrede Srbije" 1981. godine.

Prof. dr Slobodan Čerović

 

Doktorsku disertaciju odbranio marta 2002. godine na Univerzitetu u Novom Sadu - PMFu, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo na temu "Strategijsko prilagođavanje turističke privrede Srbije tržišnim promenama".

Odmah nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu zaposlio se u GK SK Beograda. Nakon toga, 1985. prelazi u R.O. "Beogradgradnja" na mesto pomoćnika generalnog direktora za plan i razvoj. Takođe, iste godine prelazi u HP "Metropol" na mesto direktora OOUR-a hotel "Metropol", na kome se zadržava do 1987. godine, a nakon toga postaje generalni direktor HP "Metropol". Na tom mestu ostaje do 1998. godine, nakon čega je izabran za Ministra turizma Vlade Republike Srbije i istovremeno razrešava se dužnosti generalnog direktora i kolektiv HP "Metropol" d.d. bira ga za Predsednika Upravnog odbora HP "Metropol". Takođe, obavlja i funkciju potpredsednika kompanije “Dunav osiguranje” zaduženog za turizam.

U toku svog petnaestogodišnjeg rada u turističkoj privredi obavlja i razne druge dužnosti.

Tako je u dva mandata obavljao funkciju predsednika Udruženja turističko-ugostiteljske privrede Srbije; u dva mandata bio član predsedništva turističke organizacije Beograda; u dva mandata član Republičke privredne komore i odbora za ugostiteljstvo i turizam; u dva mandata član Privredne komore grada Beograda i Komisije za ugostiteljstvo i turizam, takođe, u Privrednoj komori Jugoslavije član Komisije i odbora za turizam, kao i odbora za marketing i menadžment. Funkciju člana predsedništva turističke organizacije Aranđelovac obavljao je u jednom mandatu.

U okviru nastupa turističko-ugostiteljske privrede u Izraelu 1989. godine, Predsednik je uređivačkog odbora za izradu kataloga "Investicije u turizmu Srbije". Na funkciji Ministra turizma u Vladi Republike Srbije nalazi se od 1998. godine, i shodno toj funkciji, aktivno je učestvovao u izradi "Strategija razvoja turizma Republike Srbije" usvojene januara 1999. godine, "Izmena i dopuna Zakona o turizmu" Republike Srbije, usvojene decembra 1999. godine, kao i u nizu drugih zakonskih i podzakonskih akata koji su doprineli ekonomskom jačanju ove privredne grane. Učestvovao je u izradi strategije razvoja turizma Beograda, kao i u projektima Edukacija kadrova u turizmu Srbije.

Dobitnik je priznanja “Turistički cvet Srbije” za 1987. godinu.

U toku svog profesinalnog, stručnog i naučnog angažovanja objavio je preko 140 naučno-stručnih radova iz oblasti ekonomike preduzeća, turizma, menadžmenta u turizmu i hotelijrstvu, ekonomije, upravljanja ljudskim resursima itd. Autor je dva projekta o investicionom ulaganju u hotele za partnera iz Engleske, učestvovao u izradi 4 projekta.

Na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum je od 2008. godine. Predaje na predmetima: Upravljanje ljudksim resursima u hotelijerstvu, Ekonomsko-finansijska analiza u turizmu i hotelijerstvu, Projektovanje i izgradnja i zaštita prostora u hotelijerstvu, a predavao je i na predmetima Ekonomija, Makroekonomija, Kontrola i revizija hotelskog poslovanja i Strategijski menadžment. Do sada je autor 2 monografije, “Strategijski menadžment turističke privrede Srbije” iz 2002. godine i Strategijski menadžment u turizmu iz 2009. godine, udžbenika "Menadžment u turizmu" i "Istraživanje turističkog tržišta" koji su udžbenici za redovne i poslediplomske studije na PMF u Novom Sadu i "Upravljanje ljudskim resursima u hotelijerstvu". Kooautor je udžbenika: "Projektovanje i izgradnjau hotelijerstvu" i "Ekonomsko-finansijska analiza hotelskih i turističkih preduzeća".

Na Univerzitetu Singidunum, u zvanje redovnog profesora, izabran je 2012. godine.

Univerzitet Singidunum © 2023