117,1117

Priznanje za profesora Slobodana Čerovića

Profesoru Slobodanu Čeroviću, dekanu Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum dodeljeno je priznanje uglednog naučnog časopisa "Amfiteatru economic". 


Diploma


Priznanje profesoru Čeroviću dodeljeno je za doprinos razvoju ovog naučnog časopisa u izdanju Ekonomskog fakulteta iz Bukurešta, Rumunija. 


"Amfiteatru economic" je časopis sa Thomson Reuters liste.

Univerzitet Singidunum © 2024