117,1415

Prezentacija rezultata projekta ATLAS

Pozivamo zainteresovane na prezentaciju rezultata projekta:

Artificial Intelligence Theoretical Foundations for Advanced Spatio-Temporal Modelling of Data and Processes (ATLAS)

finansiranog od strane Fonda za nauku Srbije

  • Univerzitet Singidunum, Beograd
  • Institut za fiziku, Beograd

Prezentacija će biti održana 17. novembra 2022. godine u 11 časova na Univerzitetu Singidunum, Beograd, ul. Bulevar Peka Dapčevića 47a (stara adresa je Kumodraška 261a), sala 015.


Link za praćenje prezentacije onlajn je:

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a095026f644e14434b150f894195aefed%40thread.tacv2/1667928065565?context=%7b%22Tid%22%3a%226803bd81-0152-4226-8452-fa21ab46b15f%22%2c%22Oid%22%3a%22206c5fc7-716d-48c6-8153-918cda52e3d8%22%7d

Univerzitet Singidunum © 2024