117,2078

Predstavnici Univerziteta Singidunum na tehničkom Univerzitetu Krit

U okviru završne faze Erazmus K107 projekta, nastavno osoblje Univerziteta Singidunum realiozovalo je mobilnost na partnerskom Tehničkom univerzitetu Krit (TUC) u periodu od 12. do 16. jula 2021. godine. Univerzitet Singidunim predstavljali su prof. dr Marko Šarac, prof. dr Jelena Gajić, asistenti - Nikola Savanović, Jelena Gavrilović i Petar Biševac i Neda Maenza, Erasmus+ koordinator.

Predstavnici Univerziteta Singidunum na tehničkom Univerzitetu Krit - 1

Tokom mobilnosti održane su radionice i konstruktivni sastanci sa profesorima iz oblasti Informacionih tehnologija i Društveno - humanističkih nauka, kao i sa predstavnicima Kancelarije za međunarodnu saradnju. Aktivnosti su vođene u cilju horizontalog učenja, razmene iskustava i dobre prakse u vezi sa realizacijom projekata i održavanja nastave u prethodnom periodu.

Predstavnici Univerziteta Singidunum na tehničkom Univerzitetu Krit - 2

Univerzitet Singidunum ima dugogodišnju saradnju sa Tehničkim univerzitetom Krit u okviru Erazmus projekata kroz studentske i profesorske mobilnosti. Budući da je jedan ciklus projekata uspešno priveden kraju, ova mobilnost nastavnog osoblja obezbedila je dalju uspešnu saradnju sa predstavnicima Tehničkog univerziteta Krit na budućim projektima i na Međunarodnim naučnim konferencijama koje organizuje Univerzitet Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2023