117,2078

Predstavljen vodič kroz diplome

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu,  Centar za razvoj karijere studenata Univerziteta Singidunum i JP Elektromreže Srbije, predstavili su informativni materijal za poslodavce "Vodič kroz diplome". Vodič sadrži informacije koje pružaju poslodavcima bolji uvid u reformisane studijske programe na univerzitetima u Srbiji i samim tim omogućava lakše prepoznavanje kvalifikacija svojih sadašnjih i budućih zaposlenih.

Predstavljen vodič kroz diplome - 01

Vodič sadrži podatke o studijskim programima na univerzitetima u Srbiji, i to na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Novom Sadu, Univerzitetu u Nišu, Univerzitetu u Kragujevcu i Univerzitetu Singidunum. Podatke su tokom prve polovine 2014. godine prikupili projektni partneri - predstavnici Studentske konferencije Univerziteta Srbije, uzimajući u obzir rezultate ranije sprovedenog istraživanja o reformama visokog obrazovanja. Konkretan izvor informacija razvijen je kao rezultat TEMPUS projekta pod nazivom Razvoj karijernog vođenja u cilju unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji – CAREERS.

Predstavljen vodič kroz diplome - 01

Kao predstavnici Univerziteta Singidunum, događaju su prisustvovale prof. dr Verka Jovanović i mr Marina Savković i aktivno dale doprinos prezentaciji konkretnog informativnog paketa i diskusiji koja je usledila. Univerzitet Singidunum je u ovom trenutku partner na 8 TEMPUS projekata i kroz saradnju sa domaćim i stranim institucijama ima aktivnu i važnu ulogu u procesu unapređenja visokog obrazovanja u Srbiji.

Univerzitet Singidunum © 2023