118,7428

Poziv studentima za Dan marketinga

Dragi studenti,

Pozivamo vas da se prijavite na takmičenje povodom Dana marketinga 2016, koje će se održati na Univerzitetu Singidunum u sredu 14. decembra 2016. godine.Dan marketinga 2016 - slika 1
Ovogodišnji slogan „Mislimo digitalno“ namenjen je otkrivanju inovacija u medijsko-komunikacionoj oblasti.
Ove godine, Univerzitet Singidunum želi da vi budete autori video materijala koji će činiti sastavni deo digitalne kampanje našeg Univerziteta.
Zadatak se sastoji u snimanju kratkih reklamnih spotova, koji će biti namenjeni budućim, potencijalnim studentima, sada maturantima srednjih škola i gimnazija u Srbiji.

Dan marketinga 2016 najava - slika 1


ZADATAK ZA TAKMIČARE


Ciljevi:
Privlačenje budućih studenata i buđenje njihovog interesovanja za studiranje na Univerzitetu Singidunum aktivnim uključivanjem digitalnih kanala u komunikaciju sa ciljnom grupom potencijalnih studenata (maturanti srednjih škola).Zadatak:
Identifikovati najvažnije digitalne kanale komunikacije među mladima, posebno onima koji pripadaju ciljnoj grupi (maturanti srednjih škola). Uputstvo: uraditi malo istraživanje kojim ćete utvrditi popularnost najvažnijih digitalnih kanala komunikacije među mladima (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TV, radio, itd.). Predložite Univerzitetu Singidunum digitalne kanale komunikacije za ostvarivanje postavljenog cilja.

Za svaki od digitalnih kanala komunikacije koje ste predložili u tački 1 kreirajte digitalne materijale koji će sadržati jasne i stimulativne poruke (reklamni spotovi) u trajanju od 10, 20, 30 i 40 sekundi, za motivisanje ciljne grupe za upis na Unverzitet Singidunum.

Uputstvo: pri kreiranju materijala voditi računa o kanalu komunikacije, sadržajima koje korisnici najradije konzumiraju i dele, najboljem vremenskom trenutku za objavljivanje, akcijama/ponudama Univerziteta, ponašanju u kriznim situacijama i merenju uspešnosti objave.

Zadatak se može uraditi individualno ili timski, pri čemu tim može imati najviše 3 člana.

Dan marketinga 2016 najava - slika 2

Za najuspešnije timove, predviđene su sledeće nagrade:

  1. mesto – 50% umanjenja školarine za narednu 2017/18. školsku godinu za svakog člana tima ( za osnovne ili upis na master studije);
  2. mesto – 30% umanjenja školarine za narednu 2017/18. školsku godinu za svakog člana tima ( za osnovne ili upis na master studije);
  3. mesto – 10% umanjenja školarine za narednu 2017/18. školsku godinu za svakog člana tima ( za osnovne ili upis na master studije);

 

Rok za prijavu timova: 29. novembar 2016. na mejl jgajic@singidunum.ac.rs,
Rok za predaju finalnih rešenja: 08. decembar 2016. godine
Selekcija za finale: 12. decembar 2016. godine

Dan MARKETINGA: sreda 14. decembar 2016. godine, Univerzitet Singidunum Beograd 

 

Univerzitet Singidunum © 2018