117,1117

Konkurs za Erazmus+ studentske mobilinosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje opšti poziv za Erazmus+ studentske mobilnosti zaradi studiranja i prakse koje će se realizovati počevši od zimskog semestra školske 2021/2022. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

Poziv na Info dan- Erazmus+ studentske mobilinosti

Studenti se prijavljuju za mobilnost do 15. aprila 2021. slanjem aplikacionog formulara, u slobodnoj formi, koji treba da sadrži sledeće elemente:

  1. Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)
  2. Motivaciono pismo ( sa naznakom za koji univerzitet apliciraju)
  3. Prosek ocena sa spiskom položenih ispita

Rangiranje studenata će se vršiti na osnovu akademskog uspeha (60 od 100 bodova)  kao i motivacionog pisma i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da se u ponedeljak, 5. aprila 2021. godine u 10.30 časova putem Google Meet platforme (kliknite na ovaj link) uključe na Informativnu sesiju. 

Za sve dodatne informacije, kao i slanje prijave, možete nam se obratiti putem mejla na internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs.

Univerzitet Singidunum © 2024