117,2078

Potpisan sporazum o saradnji sa hotelom Hyatt

U sredu, 12. jula 2017. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj saradnji između Univerziteta Singidunum i hotela Hyatt.

Sporazum su potpisali prof. dr Slobodan Čerović, dekan Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum i Homayoon Amirparviz, generalni direktor hotela Hyatt.

hyatt-1

Ovaj sporazum Univerziteta Singidunum i hotela Hyatt, odnosiće se pre svega na saradnju sa Fakultetom za turistički i hotelijerski menadžment, na polju studentske prakse. Studenti FTHM, pre svega izborne opcije EKONOMIJA HRANE, će imati mogućnost da za vreme studija obavljaju stručnu praksu u hotelu Hyatt, a oni koji budu najbolji će imati priliku zaposlenja.

Izborna opcija ekonomija hrane u okviru studijskog programa turizam i hotelijerstvo je koncipirana tako, da je stručna praksa u hotelu sa pet zvezdica usklađena sa teorijskim delom nastave, odnosno da će studenti sve ono što nauče u okviru stručnih predmeta moći odmah da primene u praksi.

Nova izborna opcija ekonomija hrane na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment, spojem teorije i prakse, obrazuje buduće menadžere restorana i hotelskih sektora hrane i pića ( F&B sektora). 

hyatt-2

Saradnja će obuhvatati sledeće oblasti:

  • Formiranje programa studentske prakse, praćenja rada studenata i formiranje programa zapošljavanja u skladu sa mogućnostima i poslovnim aktivnostima Hotela;
  • Formiranje mentorskih programa za studente;
  • Realizacija zajedničkih radionica i saradnja sa studentima i njihovim predstavnicima;
  • Mogućnost dobijanja preporuka iz baze podataka sa biografijama diplomaca, apsolvenata i studenata završne godine;

hyatt-3

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su prof. dr Mladen Veinović, rektor Univerziteta Singidunum, prof. dr Svetlana Stanišić, redovni profesor Univerziteta Singidunum, prof. dr Vladimir Džamić, prodekan za nastavu FTHM i predstavnici hotela Hyatt Beograd.

Univerzitet Singidunum © 2023