117,2078

Postupak upisa na više godine studija

Upis na više godine u školskoj 2014/15. godini počinje od 15.09.2014. i sastoji se iz dva segmenta:

  • biranje predmeta preko portala estudent.singidunum.ac.rs.
  • predaja dokumenata (amfiteatar A03, Danijelova 32, radnim danom od 10 do 18 časova i subotom od 09 do 13 časova)

Na upis je potrebno poneti:

  • indeks
  • uplatnicu za školarinu (prva rata - 10% ukupnog iznosa ili celokupni iznos)
  • uplatnicu za upisni materijal (10 € po kursu objavljenom na sajtu Univerziteta)
  • uplatnicu za osiguranje (300 dinara)

Detaljno uputstvo o proceduri i pravilima upisa poslato je svim studentima na singimail adrese, a može se preuzeti i sa portala E-student. 

Univerzitet Singidunum © 2023