117,3742

Poseta delegacije sa Univerziteta Ranepa iz Sankt Peterburga

Direktor univerziteta NWIM RANEPA, prof.dr Andrej Kutlov, njegov savetnik, gospodin Denis Reiskii i direktorka Sektora za međunarodnu saradnju, gospođa Olga Nesterova, posetili su Univerzitet Singidunum u periodu od 22. do 24. novembra 2022. godine.

Prvi sastanak održan je u Beogradu, u rektoratu Univerziteta Singidunum, sa predsednikom Univerziteta, prof.dr Milovanom Stanišićem, potpredsednikom, prof.dr Nemanjom Stanišićem i koordinatorkom departmana za strane studije i međunarodnu saradnju, prof.dr Anom Jovancai Stakić. Tokom sastanka razgovaralo se se o daljem unapređenju postojeće bilateralne saradnje.

vest-us-ns-5-12-2022-slika-1

U četvrtak, 24. novembra, delegacija je posetila Centar Univerziteta Suingidunum u Novom Sadu. Goste su dočekali rukovodioci centra, prof.dr Zora Konjović i prof.dr Jelena Gajić, a sastanku je prisustvovala i doc.dr Tamara Papić.

vest-us-ns-5-12-2022-slika-2

Tokom boravka delegacije postignut je koncenus oko narednih koraka u realizaciji zajedničkih naučnih istraživanja i obostrane pomoći u različitim akademskim aktivnostima.

Univerzitet Singidunum © 2023