117,1777

Popust za nosioce Vukove diplome

Od nove školske godine Univerzitet Singidunum je doneo odluku da nosioci diplome "Vuk Karadžić", koji će se u akademskoj 2016/2017. godini upisati I godinu studija, budu oslobođeni 50% školarine.

popust-za-nosioce-vukove-diplome-2016-0001

Učenici koji su tokom sve četiri godine srednje škole imali odličan uspeh iz svih nastavnih predmeta moći će sa 50% oslobađanja od školarine da upišu poslovnu ekonomiju (računovodstvo i reviziju, finansije i bankarstvo, marketing i menadžment, upravljanje ljudskim resursima), turizam, hotelijerstvo i ekonomiju hrane, informatiku i računarstvo, informacione tehnologije, elektrotehniku, softversko-informaciono inženjerstvo, anglistiku, fizičko vaspitanje i sport i menadžment u sportu.

popust-za-nosioce-vukove-diplome-2016-0002Univerzitet Singidunum će nastaviti i u akademskoj 2016/2017. godini da stipendijama i oslobađanjem od školarine nagrađuje najbolje učenike i studente, koji su učenjem, radom i pokazanim znanjem zaslužili podršku. Popust od 50% se odnosi na učenike nosioce Vukove diplome koji upisuju prvu godinu studija. Za svaku narednu godinu studija najbolji studenti mogu da konkurišu za stipendije koje iznose i do 100% školarine, a prema Pravilniku za nagrađivanje studenata na Univerzitetu Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2023