117,2078

Opremanje novih laboratorija za vežbe na SP Farmacija

U zgradi Univerziteta Singidunum, u Bulevaru Peka Dapčevića ( Kumodraška 261a), u toku je opremanje četiri nove laboratorije koje će, od akademske 2021/2022. godine, koristiti studenti studijskog programa Farmacija.

Opremanje novih laboratorija za vežbe na SP Farmacija - 1

Hemijske laboratorije će se koristiti za vežbe iz predmeta: Opšta i neorganska hemija, Analitička hemija, Fizička hemija i instrumentalne metode, Opšta biohemija, Organska hemija, Farmaceutska hemija 1 i 2, Analitika lekova, Farmaceutska tehnologija 1 i 2, Farmaceutska tehnologija 3 sa biofarmacijom, Bromatologija, Toksikologija sa analitikom i Kozmetologija

Opremanje novih laboratorija za vežbe na SP Farmacija - 2 Opremanje novih laboratorija za vežbe na SP Farmacija - 3

Biološka laboratorija će se koristiti za vežbe iz predmeta: Biologija sa humanom genetikom, Anatomija sa histologijom, Botanika, Imunologija, Fiziologija, Mikrobiologija, Farmakognozija sa fitohemijom.

Opremanje novih laboratorija za vežbe na SP Farmacija - 4

Fotografije laboratorija u pripremi možete pogledati na zvaničnoj Facebook ili Instagram stranici Univerziteta Singidunum.

Univerzitet Singidunum © 2023