117,1777

Online kurs - Java programiranje

Zbog velikog interesovanja Univerzitet Singidunum nastavlja sa organizacijom besplatnih online kurseva za srednjoškolce. Pozivamo vas da se prijavite na online kurs "Osnove Java programiranja". Kurs će biti realizovan u obimu od 10 školskih časova (5 dana po 2 časa).

Ciljevi kursa su:

 • Da se polaznici upoznaju sa NetBeans okruženjem za razvoj Java aplikacija
 • Da se upoznaju sa osnovnim elementima programiranja kroz konkretne primere u programskom jeziku Java
 • Da se upoznaju sa osnovnim principima objektno orijentisanog programiranja
 • Da nauče formalna i neformalna pravila i konvencije u programiranju
 • Da se upoznaju sa savremenim trendovima programiranja
 • Da samostalno izrade svoj prvi Java program

Predmeti predavanja:

 • Osnovni elementi programiranja
 • Uvod u programski jezik Java
 • Pojam Java virtuelne mašine (JVM)
 • Upoznavanje sa razvojnim okruženjem NetBeans
 • Osnovni elementi jezika Java
 • Tipovi podataka
 • Naredbe i izrazi
 • Kontrola toka programa – if, if-else, složeni if-else, switch naredbe
 • Petlje
 • Metode
 • Osnovne Java klase – ulaz/izlaz, klasa Math, Stringovi
 • Rad sa fajlovima
 • Uvod u klase i objektno orijentisano programiranje

Termini realizacije kursa:

 • utorak, 9.6.2020. (14h do 16h)
 • sreda, 10.6.2020 (14h do 16h)
 • petak, 12.6.2020 (12h do 14h)
 • utorak, 16.6.2020 (14h do 16h)
 • četvrtak, 18.6.2020 (14h do 16h)

Na kurs se možete prijaviti putem ovog linka, gde je potrebno odabrati “Osnove Java programiranja”.

Nakon uspešno odlušanog kursa polaznici dobijaju sertifikat.

online-kurs-java-programiranje

Univerzitet Singidunum © 2023