117,0490

Online kurs - HTML/JavaScript

Univerzitet Singidunum nastavlja sa organizacijom besplatnih online kurseva za srednjoškolce. Pozivamo vas da se prijavite na kurs HTML/JavaScript, koji će biti održan od ponedeljka, 22. 6. do petka, 26. 6. 2020. godine.

Kurs predstavlja kombinaciju tri kursa: Osnove HTML5 i CSS3, Veb dizajn za sve (HTML5 i Canvas) i Napredni Web dizajn (JavaScript).

Prijava na kurs vrši se putem ovog linka, odabirom jednog od ponuđenih kurseva.

Rok za prijavu je nedelja, 21. 6. 2020. do 13 časova.

Posle isteka roka za prijavu, svi prijavljeni kanditati dobiće detaljne informacije o satnici, linkovima za pristup i materijalima.

Silabus kursa:

 • Uvod: Osnovni pojmovi o Internetu, Osnove WWW (URL, HTML, HTTP, reprezentacija dokumenta – DOM stablo).
 • HTML, XML, XHTML, osnovni tagovi jezika XHTML
 • XHTML: liste, tabele, linkovi, slike
 • Jezik CSS: Uvod, vrednosti, uobičajena svojstva
 • Jezik CSS: URL, CSS selektori
 • Raspored na Web stranici: tehnike (table, div), uobičajeni rasporedi
 • Softverski alat za Web dizajn: Uvod i osnovne funkcionalnosti
 • Programski jezik Javascript: o skript jezicima; osnove jezika Javascript (uvod, sintaksa, omogućavanje skripta, modaliteti uključivanja u HTML dokument, varijable, operatori)
 • Programski jezik Javascript: osnove jezika Javascript (naredbe za kontrolu toka izvršavanja programa, funkcije).
 • Programski jezik Javascript: osnove jezika Javascript (događaji, cookies, dijaloški boksovi, redirecija stanice, štampanje stranice, ključna reč void).
 • Programski jezik Javascript: Javascript objekti (korisnički objekti, nativni objekti, Document objekat)

Html Css kurs

Univerzitet Singidunum © 2024