117,1015

Online dani otvorenih vrata na fakultetima Univerziteta Singidunum

Pozivamo sve maturante zainteresovane za upis na studijske programe fakulteta Univerziteta Singidunum, kao i njihove roditelje da prisustvuju online Danima otvorenih vrata.

Online dani otvorenih vrata na fakultetima Univerziteta Singidunum

Zainteresovani za naše akreditovane studijske programe koji se izvode na srpskom ili engleskom jeziku mogu dobiti sve neophodne informacije o studijskim programima, prijemnim ispitima, upisu, načinu rada, prednostima studiranja, studentskim praksama, međunarodnim razmenama, zapošljavanju naših diplomaca ... od dekana, prodekana, profesora i studenata i to:

Poslovni fakultet u Beogradu - studijski program POSLOVNA EKONOMIJA - moduli Računovodstvo i revizija, Finansije i bankarstvo, Marketing i menadžment i Upravljanje ljudskim resursima - utorak 13. april u 12 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment - studijski program TURIZAM, HOTELIJERSTVO i EKONOMIJA HRANE - utorak 13. april u 14 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Fakultet za informatiku i računarstvo - studijski programi RAČUNARSKE NAUKE i INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - četvrtak 15. april u 14 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Tehnički fakultet - studijski programi SOFTVERKO I INFORMACIONO INŽENJERSTVO i SOFTWARE AND DATA ENGINEERING - utorak 13. april u 16 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu - studijski programi FIZIČKO VASPITANJE i MENADŽMENT U SPORTU - utorak 20. april u 13 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Studijski program ANGLISTIKA - ponedeljak 12. april u 17 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Studijski program ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ - četvrtak 22. april u 14 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Studije na engleskom jeziku - utorak 20. april u 12 časova - putem sledećeg Google Meet linka.

Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti i svakog radnog dana od 8 do 18 časova i subotom od 9 do 14 časova u Studentskom servisu, Danijelova 32 - 011/3094-094

Kontakt e-mail: studije|mmnkk|singidunum.ac.rs

 

Univerzitet Singidunum © 2024