117,1777

Održavanje nastave elektronskim putem

Poštovane koleginice i kolege,

Rukovodstvo Univerziteta je donelo odluku da se od ponedeljka, 16. 3. 2020. godine sve nastavne aktivnosti, provere znanja i konsultacije održavaju elektronskim putem.

Nastavne aktivnosti će krenuti da se realizuju danas, ponedeljak, 16. 3. 2020. godine, na nekim predmetima gde će to biti moguće (potrebna oprema je stigla u Danijelovu), a od sutra, utorak, 17. 3. 2020. godine, nastavne aktivnosti elektronskim putem se realizuju na svim predmetima.

S tim u vezi obaveštamo vas o sledećim aktivnostima:

1. Za realizaciju nastave elektronskim putem predviđen je softver Google Meet. Na sledećem linku postavljen je video tutorijal za studente vezan za video platformu Google Meet.

Tutorijal za korišćenje video platforme namenjen studentima nalazi se na ovom linku.

2. Nastava (predavanja i vežbe) će se odvijati prema definisanom rasporedu u već određenim salama. Profesor će predavanje držati koristeći navedeni softver, a studenti će biti u mogućnosti da nastavu prate od kuće. 

3. Nema izmena u rasporedima, već je jedina razlika u tome što studenti nisu fizički prisutni. Preporuka je da se nastava u blokovima održava tako da predavanja/vežbe traju 90 minuta, a nakon toga sledi pauza od 30 minuta. Svakako, nastavnik u komunikaciji sa studentima može definisati i drugačiji režim rada tokom blok nastave (45 minuta sa redovnim pauzama). Nema skraćivanja nastave i ista će biti uredno kontrolisana.

4. Profesori i asistenti mogu da predavanja i vežbe snime unapred (pre svojih časova) i da snimljeni materijal “okače” na stranicu predmeta (to će ići kao link ka Google Drive-u, jer su fajlovi veliki) malo pre termina za predavanja i vežbe kako bi studenti mogli da pogledaju materijal. U tom slučaju, profesori i asistenti u tom terminu moraju da budu aktivno prisutni unutar pomenutog softvera kako bi eventualno odgovarali na pitanja studenata ili im objašanjavali nešto ako im nije jasno.

5. Stranice predmeta treba da budu potpuno uređene, sa jasnim silabusom, podelom gradiva i vežbi po kolokvijumima i za ispit, dodatnim uputstvima i slično. Stranice predmeta će biti osnovni način informisanja studenata za dati predmet, i to mora da bude kristalno jasno.

6. Provere znanja (kolokvijumi i ispiti) će se, takođe, obavljati elektronskim putem. 

7. Konsultacije će se obavljati u definisanim terminima i prema aktuelnom rasporedu. Razlika će biti u tome što studenti neće dolaziti na konsultacije, već će nastavnika ili saradnika kontaktirati putem Skype-a, Hangout Meet-a ili drugog sistema. Nastavnik u terminu konsultacija mora biti aktivan na svom nalogu i spreman da odgovori na, eventualno, obraćanje studenta.

8. Studenti mogu da dođu do Studentskog servisa da završe šta treba po pitanju administrativnih stvari, ali prisustvo nastavi nije dozvoljeno dok traje vanredno stanje. Preporuka za studente je da idu do Studentskog servisa u Danijelovu, jer Studentski servis u Kumodraškoj, najverovatnije, neće raditi.

9. Studentima su na raspolaganju dežurne službe putem sledećih kontakt telefona i elektronske pošte: 

- Studentska služba Danijelova 32 - 011/3094-094 - studije|mmnkk|singidunum.ac.rs 

- Računovodstvo, Danijelova 32 - 011/3093-245 - racunovodstvo|mmnkk|singidunum.ac.rs 

- Računski centar, Danijelova 32 - erc|mmnkk|singidunum.ac.rs 

Univerzitet Singidunum © 2023