117,2078

Održano gostujuće predavanje: prof. dr Yuhui Shi

U petak 05. oktobra 2018. godine održano je gostujuće predavanje uvaženog profesora Yuhui Shi-a.

Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-1

Profesor Yuhui Shi je šef Katedre za informatiku i inženjerstvo na Univerzitetu Southern University of Science and Technology (SUSTech), iz Šenžena u Kini. Doktorirao je 1992.godine elektrotehniku na Univerzitetu Southeast iz Nanžinga.

Smatra se da je Dr. Shi jedan od osnivača najvažnijeg algoritma inteligencije rojeva - Particle Swarm Optimization (PSO). Krajem devedesetih godina bio je autor i koautor velikog broja naučnih radova koji prikazuju implementacije PSO metaheuristike, a koji su citirani nekoliko desetina hiljada puta. Dr. Shi je takđe i autor poznatog i široko korišćenog algoritma inteligencije rojeva, Brain Storm Optimisation.Algorithm (BSOA).

Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-2

Prof. Shi je počasni član udruženja IEEE, a predsedavao je i IEEE Odborom za inteligenciju rojeva (Task Force on Swarm Intelligence). Trenutno je glavni i odgovorni urednik časopisa International Journal of Swarm Intelligence Research i zamenik urednika IEEE časopisa Transactions on Evolutionary Computation.

Prof. Shi je takođe autor i urednik brojnih knjiga i naučnih radovi koji su citirani čak 53.000 puta.

Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-3 Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-4 Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-5

 

Profesor Shi je prisutne profesore i studente upoznao sa svojim dosadašnjim naučnim istraživanjima, kao i načinom života i rada u Šenženu i NR Kini.

Prof. Yuhui Shi je izabran za profesora po pozivu Univerziteta Singidunum, a prilikom ovog predavanja prof. dr Mladen Veinović mu je uručio plaketu našeg Univerziteta.

Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-6 Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-7 Održano gostujuće predavanje:  prof. dr Yuhui Shi-8

 

 

Univerzitet Singidunum © 2023