117,0490

Održana osma međunarodna naučna konferencija Sinteza

U petak 25. juna 2021. godine je održanaa osma po redu Međunarodna naučna konferencija SINTEZA.

I ove godine konferncija je održana online putem Microsoft Teams platforme.

Međunarodna naučna konferencija Sinteza - petak 25. jun 2021. - 1

Za ovogodišnju, osmu po redu Sintezu je pristiglo 66 naučnih radova. Za konferenciju je nakon tehničke, jezičke i stručne recenzije prihvaćeno 55 radova.

Radovi su izloženi u okviru jedne glavne prelarne sesije i 7 paralelnih sesija.

Održana osma međunarodna naučna konferencija Sinteza - 1

Predsedavajući plenarne sesije je bio prof. dr Nebojša Bačanin Džakula, prorektor za nauku Univerziteta Singidunum, a prisutnima su se obratili su se prof. dr Goranka Knežević, v.d. rektora Univerziteta Singidunum i ključni govornici: Milan Gospić, direktor Microsoft kancelarije za Srbiju, Vladimir Reković, istraživač CERNa i Miroslav Popović, profesor Univerziteta Singidunum.

Održana osma međunarodna naučna konferencija Sinteza - 2

Na konferenciji su izloženi akademski radovi i radovi iz industrije o praktičnim i teorijskim aspektima u oblasti informacionih tehnologija i istraživanja povezanih sa podacima i njihove primene u nizu poslovnih, inženjerskih, ekoloških i istraživačkih oblasti.

Tradicionalno, konferencija se održava svake godine, na konferenciji učestvuje nekoliko istaknutih glavnih govornika i prezentacije organizovane na tematskim sesijama koje pokrivaju teme poput informatike, informacionih sistema, IT bezbednosti, primene IT-a i nauke o podacima u inženjerstvu zaštite životne sredine, obrazovanju, stranim jezicima i sportu. Pored toga, postoji posebna studentska sesija rezervisana za istraživački rad studenata osnovnih studija.

Brzi napredak u razvoju informacionih tehnologija (IT) poslednjih decenija imao je ogroman uticaj na brojne aspekte svakodnevnog života i stvorio je mogućnosti za ekonomske, tehnološke i socijalne promene na globalnom nivou. Napredak u oblasti nauke o podacima, blockchain-a i tehnikama optimizacije u osnovi su mnogih promena kako u tehnologiji, tako i u poslu. Pojava novih tehnologija prouzrokovala je masovnu primenu Interneta stvari. U isto vreme problemi vezani za sajber bezbednost, sigurnost komunikacija, kao i sigurnost u oblaku postaju važne teme.

Održana osma međunarodna naučna konferencija Sinteza - 3

Univerzitet Singidunum © 2024