117,1777

Održana debata "Može li Srbija bez nauke"

Prof. dr Svetlana Stanišić Stojić i prof. dr Vladimir Džamić, predstavljali su Univerzitet Singidunum na debati "Može li Srbija bez nauke" u orgnaizaciji Fondacije Centar za demokratiju.

Moze li Srbija bez nauke

Prof. dr Svetlana Stanišić Stojić je istakla da diskusija o nauci u Srbiji nadilazi priču o obaranju konkursa za projekte i mandatu ministra, ali nažalost, ne može da zaobiđe razmatranje ekonomskih i društvenih problema sa kojima se Srbija suočava, a koji se direktno reflektuju na sve životne sfere, pa i nauku. Finansiranje istraživača po projektu je stimulišuće i sprečava da neodgovarajući kandidati traže doživotno uhlebljenje i oazu bitisanja do penzije.  “Međutim, bez obzira na aktuelne probleme, značajan broj srpskih istraživača je konkuretan u međunarodnoj akademskoj zajednici, čemu je doprinela i intenzivna internacionalizacija nauke poslednjih godina i insistiranje na publikovanju rezultata istraživanja u međunarodnim časopisima koji su rangirani na Thomson Reuters listi”, kazala je prof. Stanišić Stojić.

Svetlana Stanisic-Stojic - video

Prof. dr Vladimir Džamić je ukazao da priča o nauci po svom značaju prevazilazi sve društvene podele. On je pohvalio usvajanje Pravilnika o izboru u zvanje nastavnika i saradnika od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, istakavši da je Univerzitet Singidunum usvojio visoke standarde i pre stupanja na snagu novog pravilnika. Profesor Džamić je ukazao da je obaveza svih da omoguće mladim istraživačima da ostanu u Srbiji i vrate se u Srbiju, kako bi svojim stručnim znanjima doprineli uspešnom razvoju države i društva. “Savestan odnos prema naučno-istraživačkog podmlatku, podsticaj talentovanim studentima da se uključe u nauku i napuštanje kolektivističke svesti da država ima ključ za sve naše probleme, treba da budu smernice za dalji razvoj nauke u Srbiji”, zaključio je prof. Džamić.

Vladimir Dzamic - video

Univerzitet Singidunum © 2023