117,2078

Održan okrugli sto: Kvalitet finansijskog izveštavanja u Srbiji

Dana 17.05.2017. je održan okrugli sto pod nazivom Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji u svetlu globalnog stanja u računovodstvu i lokalnog okruženja, u organizaciji Univerziteta Singidunum.

Okrugli sto - 002

Učesnici okruglog stola su bili: Aleksandar Janjušević, koordinator sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Biljana Bogovac, Partner u Reviziji PricewaterhouseCoopers, Danijela Mirković, izvršni direktor kompanije EY – odeljenje revizije i povezanih usluga, Miloš Đukanović, finansijski direktor Henkel Srbija, dr Milan Negovanović, Privredni Savetnik, dr Zoran Škobić, Savez računovođa i revizora i prof. dr Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum.

Zainteresovana stručna javnost je podržala skup, što je evidentno po broju prisutnih i postavljenih pitanja, odnosno sugestija, komentara i odogovara koji su prostekli iz diskusije.

Okrugli sto - 003

Predsedavajući okruglog stola su bili: prof. dr Zoran Petrović i prof. dr Goranka Knežević.

Teme o kojima se diskutovalo su bile:

  • Promena računovodstvene regulative u svetu - novi globalni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI 9, MSFI 15, MSFI 16) koji će biti u primeni od 2018. godine; izazovi u vezi integrisanog izveštavanje - suštinu i formu, potom finansijsko i nefinansijsko izveštavanje, Core and More izveštavanje u budućnosti, uticaj BREXIT-a na međunarodne standarde finansijskog izveštavanja; projekat koji realizuje Ministarstvo finansija Republike Srbije s posebnim fokusom na edukaciju onih koji treba isto da primenjuju, itd.
  • Outsourcing (shared service centar) - primer Henkela, i svih administrativnih ali i zajedničkih prodajnih funkcija. Istaknuto je da je posebno bitno poštovanje zakonske regulative pri kreiranju finansijskih izveštaja, i izbegavanje prostora na nivou lokala za prikazivanje finansijskih izveštaja po potrebama direktora u konkretnoj zemlji.
  • Problemi finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji - u pogledu samog sadržaja - kvaliteta, forme, saradnje relevantnih institucija u zemlji za dalji prevod i primenu standarda i sl.

Okrugli sto - 001

Konstruktivna diskusija je doprinela samom kvalitetu rada okruglog stola, i podstakla nove teme za konferenciju FINIZ 2017.

Univerzitet Singidunum © 2023