118,7428

Naši studenti u rukovodstvu SKONUSa

Na konstitutivnoj sednici Studentske konferencije univerziteta Srbije, koja je održana u ponedeljak 26. decembra 2016. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu verifikovani su mandati članova skupštine i izabrano je novo rukovodstvo SKONUS-a.

Univerzitet Singidunum predstavljaju tri delegata i svima su dodeljene značajne funkcije u SKONUS-u.

Skonus slika 1

Đorđe Trmčić, predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum je izabran za generalnog sekretara SKONUS-a.

Nikola Baroš, student Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment je izabran za potpredsednika Skupštine SKONUS-a.

Srđan Novaković, student Poslovnog fakulteta u Beogradu je imenovan za sekretara Skupštine SKONUS-a.

Skonus slika 2

Čestitamo kolegama i želimo puno uspeha u radu Studentske konferencije univerziteta Srbije !

Univerzitet Singidunum © 2018