117,1777

Među najboljim istraživačima u svetu i profesori Univerziteta Singidunum

Grupa istraživača sa Univerziteta Stanford je po drugi put zaredom objavila listu najboljih svetskih naučnika, a na rang-listi za 2019. godinu se nalazi i 49 naučnika iz Srbije.

Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterijuma, među kojima su najznačajniji broj samostalnih naučnih radova, broj radova u kojima je naučnik prvi autor, broj citata tih radova, H indeks itd.

Inicijalna lista najbolje rangiranih svetskih naučnika sadrži 100.000 imena. Njima su pridodati i istraživači koji se nalaze u dva odsto najboljih u svojim oblastima, tako da konačna lista sadrži 159.683 najbolja svetska naučnika.

Podaci na osnovu koji je pravljena najnovija rang-lista su preuzeti iz baze SKOPUS na dan 6. maja 2020. godine i omogućavaju merenje naučnog uticaja zaključno sa krajem 2019. godine. Na listi se nalaze naučnici iz svih naučnih disciplina. Oni su klasifikovani u 22 naučne oblasti i 176 potpolja. Pored aktivnih na listi se nalaze i preminuli svetski naučnici - to je takozvana karijerna lista.

Najveći broj naših naučnika koji su se našli na svetskoj rang-listi je sa Univerziteta u Beogradu, četiri su sa univerziteta u Nišu, a toliko ih je i sa Novosadskog univerziteta, tri su sa Univerziteta u Kragujevcu, dva sa Univerziteta Singidunum (profesor Endre Pap i profesor Milan Tuba) i tri istraživača su iz privrede.

Ugledni profesor i jedan od najvećih svetskih stručnjaka iz oblasti veštačke inteligencije, Xin-She Yang, koji između ostalog ima status gostujućeg profesora na Univerzitetu Singidunum, prema Standford rang listi zauzeo je visoko 34. mesto najboljih istraživača na svetu.

Shot Endre Pap Shot Milan Tuba

U akademskoj zajednici objašnjavaju da samo pojavljivanje na ovoj listi predstavlja veliki uspeh, s obzirom da prema podacima UNESKO u svetu postoji oko osam miliona istraživača.

Pored karijerne, postoji i još jedna lista koju je objavio Stanford - lista u koju ulaze samo aktuelni istraživcači i na njoj se nalazi 63 naučna radnika - istraživača iz Srbije, od čega čak 4 sa Univerziteta Singidunum - prof. Endre Pap, prof. Milan Tuba, Prof. Nebojša Bačanin Džakula i prof. Eva Tuba.

Shot NBacanin Shot Eva Tuba

Čestitamo našim profesorima na uspehu!

Univerzitet Singidunum © 2023