117,1415

Konkurs za Erazmus+ studentske mobilnosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje javni poziv za Erazmus+ studentske mobilnosti zarad studiranja i zarad prakse koje će se realizovati u zimskom semestru akademske 2024/2025. godine.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

U ovom konkursnom roku u okviru projekta KA 131 2023 na raspolaganju je:

  • 8 mobilnosti zarad studiranja (predviđeno trajanje mobilnosti: 5 meseci)
  • 4 mobilnosti zarad prakse i stručnog usavršavanja (predviđeno trajanje mobilnosti: 3 meseca).

Pre procesa prijavljivanja, studenti se mole da pročitaju opšte informacije Javnog poziva i upoznaju se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu, kao i Vodic-za-studente-univerziteta-singidunum-kroz-erazmus-studentske-mobilnosti

Studenti se prijavljuju za mobilnost do 20. aprila 2024. slanjem aplikacionog formulara na engleskom jeziku, u slobodnoj formi, koji treba da sadrži sledeće elemente:

  1. Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)
  2. Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju, kao i uže stručne oblasti koje ih interesuju)
  3. Prosek ocena sa spiskom položenih ispita
  4. Dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom statusu ili o invaliditetu studenta (ukoliko student ispunjava ovaj kriterijum, potrebno je da prilaži neophodnu dokumentaciju LINK).

Rangiranje studenata će se vršiti na osnovu akademskog uspeha, motivacionog pisma i poznavanja engleskog jezika (60 od 100 bodova), kao i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Selekcija kandidata vrši se na osnovu Pravilnika o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra.

Nakon isteka roka za prijavu, prijavljeni kandidati biće blagovremeno obavešteni o ishodu konkursa putem zvaničnog sajta Unverziteta Singidunum.

Žalbe na rezultate konkursa i proces selekcije mogu se podneti u roku od tri dana, o čemu odlučuje rukovodstvo Univerziteta Singidunum.

Bitne informacije o Erazmus+ programu razmene možete naći na ovom linku.

Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VAŽNA NAPOMENA: Konačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija Univerziteta Singidunum tek nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane institucije-primaoca, a u skladu sa rasploživim Erazmus+ sredstvima.

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus+ programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da u četvrtak, 4.aprila 2024.godine u 12 časova u učionici S35 (Danijelova 32) i putem Microsoft Teams platforme LINK prisustvuju Info sesiji u vezi sa konkursom za studentske mobilnosti.

Prijava (dokumenta sa naznačenim naslovima, u pdf formatu) šalje se Erazmus+ koordinatoru Univerziteta Singidunum putem mejla na erasmus|mmnkk|singidunum.ac.rs . Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete nam se obratiti putem istog mejla.

Univerzitet Singidunum © 2024