117,1415

Konkurs za Erazmus+ studentske mobilinosti

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum objavljuje javni poziv za Erazmus+ studentske mobilnosti zarad studiranja i zarad prakse koje će se realizovati u zimskom semestru akademske 2023/2024. godine (od 1.septembra 2023. do 1.februara 2024.).

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri nivoa studija, pod uslovom da su u školskoj godini u kojoj se mobilnost realizuje završili prvu godinu studija.

U ovom konkursnom roku u okviru projekta KA131 2021 i KA 131 2022 na raspolaganju je:
8 mobilnosti zarad studiranja (predviđeno trajanje mobilnosti: 5 meseci)
6 mobilnost zarad prakse i stručnog usavršavanja (predviđeno trajanje mobilnosti: 3 meseca).

vest-erasmus-30-03-2023-slika-1

Pre procesa prijavljivanja, studenti se mole da pročitaju opšte informacije Javnog poziva i upoznaju se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu, kao i Vodic-za-studente-univerziteta-singidunum-kroz-erazmus- studentske-mobilnosti.

Studenti se prijavljuju za mobilnost do 15. aprila 2023. slanjem aplikacionog formulara na engleskom jeziku, u slobodnoj formi, koji treba da sadrži sledeće elemente:
1. Kratku biografiju (CV sa osnovnim podacima)
2. Motivaciono pismo (sa naznakom za koji univerzitet apliciraju, kao i uže stručne oblasti koje ih interesuju)
3. Prosek ocena sa spiskom položenih ispita
4. Dokaz o nepovoljnom socio-ekonomskom statusu ili o invaliditetu studenta (ukoliko student ispunjava ovaj kriterijum, potrebno je da prilaži neophodnu dokumentaciju LINK).

Rangiranje studenata će se vršiti na osnovu akademskog uspeha, motivacionog pisma i poznavanja engleskog jezika (60 od 100 bodova), kao i intevjua sa kandidatom (40 od 100 bodova).

Selekcija kandidata vrši se na osnovu Pravilnika o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra.

Nakon isteka roka za prijavu, prijavljeni kandidati biće blagovremeno obavešteni o ishodu konkursa putem zvaničnog sajta Unverziteta Singidunum.

Žalbe na rezultate konkursa i proces selekcije mogu se podneti u roku od tri dana, o čemu odlučuje rukovodstvo Univerziteta Singidunum.

Bitne informacije o Erazmus+ programu razmene možete naći na ovom linku.

Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

VAŽNA NAPOMENA: Konačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija Univerziteta Singidunum tek nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane institucije-primaoca, a u skladu sa rasploživim Erazmus+ sredstvima.

Za detaljnije informacije o konkursu i Erazmus+ programu razmene, pozivamo sve zainteresovane studente da se u sredu, 5. aprila 2023.godine u 12 časova putem Google Meet platforme LINK uključe na Informativnu sesiju.

Prijava (dokumenta sa naznačenim naslovima, u pdf formatu) šalje se Erazmus+ koordinatorima Univerziteta Singidunum putem mejla na internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs. Za sve dodatne informacije i pojašnjenja, možete nam se obratiti putem istog mejla.

Univerzitet Singidunum © 2024