117,1015

Konkurs za Erazmus+ nastavne mobilnosti (KA171 2023)

Erazmus+ kancelarija Univerziteta Singidunum raspisuje konkurs za četiri nastavne mobilnosti u okviru Erazmus+ projekta KA171 2023, koje se mogu realizovati zaključno sa 25.5.2025. godine.

Mobilnosti su dostupne u sledećim partnerskim univerzitetima:

1 nastavna mobilnost na Universite Cadi Ayyad (Maroko)
3 nastavne mobilnosti na Zanzibar University (Tanzanija)

Selekcija kandidata vrši se na osnovu Pravilnika o uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra. Rok za podnošenje prijava je subota, 20.04.2024. u 10.00h. Nakon isteka roka za prijavu, prijavljeni kandidati biće obavešteni o ishodu konkursa.

Žalbe na rezultate konkursa i proces selekcije mogu se podneti  u roku od tri dana, o čemu odlučuje rukovodstvo Univerziteta Singidunum.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na pomenutoj mobilnosti, molimo Vas da na mejl erasmus|mmnkk|singidunum.ac.rs pošaljete popunjen upitnik i svoju biografiju na engleskom jeziku. Napominjemo da će biti prihvaćene isključivo one prijave koje su poslate na navedenu mejl adresu u definisanom vremenskom okviru.

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju.

 

Erazmus+ kancelarija Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum © 2024