117,1015

Konkurs za drugu virtuelnu mobilnost

Univerziet Singidunum objavljuje konkurs za drugu virtuelnu mobilnost u sklopu Erazmus+ KA2 projekta MILETUS (Students` Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia), koji realizujemo sa Tehničkim Univerzietom u Hamburgu, Univerzitetom iz Alborga, Politehničkim Univerzitetom iz Milana, kao i sa partnerskim univerzitetima iz Srbije i Ukraine. Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master studija.

  • Rok za prijavu: 30. septembar 2018
  • Rezultati selekcije: 10. oktobar 2018
  • Trajanje mobilnosti: 15. oktobar - 30.novembar
  • Jezik: Engleski

Više informacija o projektu, konkursu, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja možete naći na sajtu projekta MILETUS: miletus.mnau.edu.ua/call-for-applications-for-the-miletus-second-virtual-mobility-run ili u Kancelariji za međunaodnu saradnju Univerzietat Singidunum (internationaloffice|mmnkk|singidunum.ac.rs).

Univerzitet Singidunum © 2024