117,1015

Konferencija ICIEI 2021 na Univerzitetu Singidunum

Univerzitet Singidunum je domaćin ovogodišnje ICIEI 2021 (THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND EDUCATION INNOVATIONS) konferencije. Konferencija će se održati u virtuelnoj formi od 16 do 18. aprila 2021. godine.

Konferencija je podržana od strane ACM (Association of Computing Machinery) organizacije i svi radovi će biti publikovani u ACM zbornicima. S obzirom da konferencija okuplja najbolje svetske istraživače iz oblasti računarstva, ova konferencija je jedinstvena u Srbiji.

Upravni odbor konferencije čine imenentni profesor XinShe Yang sa Middlesex University, koji takođe ima status i gostujućeg profesora na Univerzitetu Singidunum, profesor Milan Tuba, redovni profesor Univerziteta Singidunum, profesor Francisco José García-Peñalvo, redovni profesor Universidad de Salamanca, Španija, kao i mnoga druga poznata imena iz sveta računarstva. Pozivamo sve fakultete i univerzitete kao i naučno istraživačke instiutucije da nam se pridruže, deleći najnovije informacije i rezultate istraživanja o napretku informacionih i obrazovnih inovacija.

Više informacija o ovoj konferenciji možete pogledati OVDE.

Konferencija ICIEI 2021 na Univerzitetu Singidunum - 1

Univerzitet Singidunum © 2024