117,2078

Izabrani delegati za Studentsku konferenciju univerziteta Srbije

U Narodnoj skupštini Republike Srbije održana je konstitutivna sednica sedmog saziva Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) - najvišeg predstavničkog tela studenata u Srbiji.

Izabrani delegati za Studentsku konferenciju univerziteta Srbije - 1

Sednici su prisustvovali naši studenti Ilija Savić i Tamara Ćalić sa Poslovnog fakulteta Univerziteta Singidunum, dok je koleginica Tijana Marković, takođe naš predstavnik u SKONUSu bila opravdano odsutna.

Izabrani delegati za Studentsku konferenciju univerziteta Srbije - 2

Sednicu su otvorili Branko Ružić, ministar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Snežana Klašnja, predstavnica Ministarstava omladine i sporta, kao Milan Savić i Sanja Lakić predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije kao domaćini događaja.
U novom sazivu SKONUSa su studenti sa šest državnih i dva privatna univerziteta.

Za novog portparola SKONUS-a izabran je kolega Ilija Savić predsednik Studentskog parlamenta Univerziteta Singidunum.

Čestitamo kolegi Saviću, kao i kompletnom rukovodstvu SKONUSa !

Izabrani delegati za Studentsku konferenciju univerziteta Srbije - 3

Univerzitet Singidunum © 2023