118,4727

Intervju prof. dr Milovana Stanišića u Cord magazinu

Novinari vodećeg izdavača poslovnih publikacija Alliance international media - CorD magazine intervjuisali su prof. dr Milovana Stanišića, predsednika Univerziteta Singidunum.

Intervju je objavljen u izdanju pod nazivom „Human Resources Dual and Vocational Education Training“ .

Intervju Prof. dr Milovan Stanišić - Cord Magazine

Pogledajte kompletno izdanje „Human Resources Dual and Vocational Education Training.

Univerzitet Singidunum © 2018