117,2078

Grčki jezik kao izborni predmet

Od akademske 2020/2021. godine na fakultetima Univerziteta Singidunum se pored postojećih stranih jezika uvodi i GRČKI JEZIK kao izborni predmet (drugi strani jezik).

Grčki jezik će u akademskoj 2020/2021. moći da izaberu studenti prve godine Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, kao i studenti treće godine Poslovnog fakulteta i Fakulteta za informatiku i račinarstvo kao drugi strani jezik.

Kao i do sada moguće je i da drugi zainteresovani studenti fakultativno pohađaju časove i grčkog jezika.

Grčki jezik kao izborni predmet - 1

Grčka, čiji je zvaničan naziv Helenska Republika, danas predstavlja jednu od zemalja sa najpismenijim stanovništvom, ali je sve do pedesetih godina XX veka stopa pismenosti bila tek oko 30%.

Grčki jezik datira još iz XIV veka pre nove ere. Linearno B je najstarije poznato pismo koje su stari Grci upotrebljavali, a dešifrovano je tek 1953. godine. Grčki je najstariji pisani jezik koji se i danas upotrebljava, međutim, sadašnji grčki jezik kao pismo koristi grčki alfabet, koji se sastoji od 24 slova. Ovaj jezik ima preko 600.000 reči, a značenje može da varira u zavisnosti od izgovora. Zanimljivo je da gotovo nijedan Grk ne zna grčku himnu u celini, jer se ona sastoji od 158 stihova. Ne se na grčkom kaže ohxi/ohee, te je grčki jezik jedan od retkih u kojem reč ne ne sadrži glas n. Nasuprot tome, Grci će reći ne kada žele nešto da potvrde.

Grčki je jedan od najuticajnijih jezika, budući da su latinski, španski i engleski jezik povezani sa grčkim pismom i jezikom. Preko hiljadu reči engleskog jezika poteklo je iz grčkog, a neke od njih su sirena, akademija, maraton, pismo, izvini… Uopšte, kada želite da saznate poreklo neke reči, sve koje u sebi sadrže ph verovatno su nastale iz grčkog jezika. Reči grčkog porekla zovu se grecizmi, prisutne su u skoro svim jezicima, a to i ne treba da nas čudi, s obzirom na to da su prva i najuticajnija filozofska i književna dela napisana na grčkom jeziku: Biblija, Homerovi epovi, prva svetska enciklopedija…

Grčki jezik kao izborni predmet - 2

Univerzitet Singidunum © 2023