117,1015

Erazmus + mobilnosti

Na samom kraju školske 2018/2019 Univerzitet Singidunum posetili su profesori i predstavnici stručnih službi nekoliko evropskih univerziteta sa kojima sarađujemo u sklopu Erazmus+ programa mobilnosti. Naš univerzitet bio je domaćin sledećim predstavnicima partnerskih univerziteta:

  • prof.Stefan Bornhofen, Univerzitet EISTI, Francuska,
  • prof. Agnieszka Wojtasiak-Terech, Ekonomski univerzitet u Vroclavu, Poljska
  • prof. Floren Devin i prof. Nejib Abdelmoula, Univerzitet EISTI, Francuska.
  • prof. Panayiotis Zaphiris, Tehnološki univerzietet na Kipru
  • Anna Pieloch i Magdalena Anna Kropelnicka, Tehnološki univerzitet Opole, Poljska
  • Yiannoula Cosma, Otvoreni univerzitet na Kipru
Erazmus + mobilnosti - 1 Erazmus + mobilnosti - 2

 

Pomenutim mobilnostima uspešno je završena još jedan školska godina u kojoj smo ostvarili do sada rekordan broj kako studentskih, tako i nastavnih i nenastavnih mobilnosti.

Erazmus + mobilnosti - 3 Erazmus + mobilnosti - 4

 

Bili smo po prvi put i domaćini stranim studentima iz Francuske, Litvanije, Holandije, Nemačke i Austrije kako kroz Erazmus program razmena tako i kroz tzv "free-mover" opciju, koja pruža mogućnost stranim studentima da provedu jedan ili dva semestra na našem univerzitetu, čak i ukoliko ne postoji zvaničan sporazum o saradnji ili program mobilnosti između našeg univerziteta i matičnog univerziteta studenta.

Erazmus + mobilnosti - 5

Univerzitet Singidunum je, podsećamo, već u prvom konkursnom roku dobio i Erazmus povelju za visoko obrazovanje od Evropske komisije, što nam omogućava punopravno učešće u Erazmus+ programu u narednom periodu.

Univerzitet Singidunum © 2024