117,1117

Erazmus mobilnost - Tehnički Univerzitet na Kritu

Kancelarija za međunarodnu saradnju Univerziteta Singidunum raspisuje konkurs za mobilnost studenata Univerziteta Singidunum, u skopu Erazmus projekta Međunarodne kreditne mobilnosti koji realizujemo sa Tehničkim univerzitetom na Kritu.

Mobilnosti će se realizovati u letnjem semestru školske 2020/2021. godine, u period od 15.02.2021. do 03.07.2021.

Mobilnost studenata:

  • Broj mobilnosti: 2
  • Period trajanja: maksimalno 5 meseci, minimalno 3 meseca
  • Naknada za putne troškove: 275 EUR
  • Naknada za troškove boravka: 850 EUR mesečno
  • Studijski programi: TF/FIR, ŽSOR.
  • Dokumentacija za prijavu: motivaciono pismo sa osnovnim podacima o studentu ( kao u skraćenoj verziji CV-a), ukljućujući godinu studija, fakultet, smer i prosek ocena.

Za više informacija o studentskim mobilnostima, kliknite ovde.

Prijave za mobilnost potrebno je poslati na internationaloffice|mmnkk|ingidunum.ac.rs najkasnije do srede, 23. 12. 2020. godine.

Univerzitet Singidunum © 2024