117,2078

Državni praznik - Dan primirja

U petak 11. novembra 2016. godine na Univerzitetu Singidunum je neradni dan.

Toga dana se neće izvoditi nastava, kolokvijumi i konsultacije na fakultetima Univerziteta Singidunum.

Dan primirja u prvom svetskom ratu

Dan primirja se obeležava kao dan sećanja na završetak Prvog svetskog rata, odnosno na primirje koje je potpisano 11. novembra 1918. godine.

Univerzitet Singidunum © 2023