117,2078

Donacija Univerziteta Singidunum Drugoj ekonomskoj školi

U utorak 8. decembra 2020. godine predstavnici Univerziteta Singidunum su posetili Drugu ekonomsku školu u Beogradu i uručili donaciju od 10 laptop računara.

Donacija Univerziteta Singidunum Drugoj ekonomskoj školi - 1

Tom prilikom, Ugovor o donaciji potpisali su prof. dr Goranka Knežević, dekan Poslovnog fakulteta u Beogradu i Dejan Nedić, direktor Druge ekonomske škole. Uručenju donacije su prisustvovali i prof. dr Tijana Radojević, prodekan za nastavu Poslovnog fakulteta u Beogradu i Predrag Obradović, marketing i PR menadžer Univerziteta Singidunum.

Donacija Univerziteta Singidunum Drugoj ekonomskoj školi - 2

Laptop računari će se, pre svega, koristiti u nastavi predmeta Elektronsko poslovanje obrazovnog profila Ekonomski tehničar, ali i za nastavu iz drugih predmeta i svih ostalih obrazovnih profila koji zahtevaju postojanje elektronske učionice.

Donacija Univerziteta Singidunum Drugoj ekonomskoj školi - 3

Saradnja Univerziteta Singidunum i Druge ekonomske škole se odvija na obostrano zadovoljstvo i na polju učeničke prakse, edukacije nastavnika, gostujućih predavanja, a nastaviće se i po pitanju donacija.

Univerzitet Singidunum © 2023