117,2078

Docenti Univerziteta Singidunum gostujući predavači u Litvaniji

Docent dr Marko Šarac i docent dr Slavko Alčaković su u periodu od 7. do 11. marta 2016. godine učesnici Međunarodne nedelje  “Going International”,  na Kauno Kolegija, Kaunas, Litvanija.

KK - slike 1Naši docenti će održati predavanja studentima Kauno Kolegija iz internet marketinga vezano za sportske organizacije i predstaviti istraživanje vezano za upotrebu naprednih računarskih tehnika u obrazovanju i prikazati primere dobre prakse koje se primenjuju na Univerzitetu Singidunum. 

KK - slike 2

Docenti Marko Šarac i Slavko Alčaković borave u Litvaniji u okoviru Erasmus + projekta mobilnosti nastavnika i studenata.  

Univerzitet Singidunum © 2023