117,0490

Decembarski ispitni rok

Decembarski ispitni rok biće održan od 14. do 21. decembra. 2019. godine. Prijava ispita počinje 05. decembra 2019. godine.

U decembarskom roku ispite mogu prijavljivati isključivo studenti koji su definisali svoj status studiranja, odnosno upisali akademsku 2019/2020.

Za studente koji prate klasičnu nastavu u decembarskom ispitnom roku moguća je prijava samo ponovo upisanih (odslušanih u školskoj 2018/19.) predmeta. Prijava odslušanih predmeta za studente koji prate klasičnu nastavu se realizuje preko student platforme

Studenti koji nastavu prate po sistemu blokovske nastave u decembаrskom ispitnom roku mogu da prijave predmete koji su slušali u prvom i drugom bloku isključivo slanjem mejla na estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs. dok ostale odslušane predmete prijavljuju samostalno preko estudent platforme. U mejlu je neophodno navesti ime, prezime, broj indeksa i predmet na koji se prijava odnosi. Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 14h (ne računajući dan održavanja ispita), u trenutku prijave ispita student mora imati dovoljno sredstava na svom nalogu.

Uplata za prijavu ispita treba da se izvrši najkasnije 10 dana pre održavanja ispita.
Rok za prijavu ispita po redovnoj ceni od 500 dinara je 5 dana pre održavanja ispita do 14h (ne računajući dan održavanja ispita). Prijava ispita vrši se preko portala estudent.singidunum.ac.rs.

Nakon isteka roka za redovnu prijavu ispita ispit se može prijaviti po ceni naknadne prijave od 3.000 dinara za 1 ispit, najkasnije 1 dan pre održavanja ispita do 14.00. Naknadna prijava se realizuje isključivo slanjem mejla na estudent|mmnkk|singidunum.ac.rs. U trenutku slanja mejla student mora imati raspoloživih sredstava na svom nalogu. Ispit se ne može prijaviti na dan održavanja ispita.

Uputstvo za prijavu ispita nalazi se na sledećem linku

Rasporedi ispita biće naknadno objavljeni u sekciji Studenti -> Rasporedi -> Raspored ispitnih rokova.

Uslov za prijavu ispita je izmirena školarina za školsku 2019/20. godinu prema Ugovoru o studiranju.

Univerzitet Singidunum © 2024