117,0490

Časopis SingiLogos

Inspirisan antičkim, tradicionalnim, ali i savremenim i još nedovoljno istraženim, SingiLogos je nastao sa ciljem da pruži odgovore na raznolika pitanja iz naučnih oblasti koje dolaze iz oblasti koje pripadaju društveno-humanističkom polju. SingiLogos, godišnjak Univerziteta Singidunum za multudisciplinarna istraživanja, nastojaće da ojača postojeće, ali i stvori nove veze, ne samo među naučnim disciplinama, no i naučnim radnicima iz zemlje i sveta.

Časopis SingiLogos-1

Na tom putu – u čijoj se podlozi nalazi transparentnost, naučni, ali i stručni purizam, objektivnost, inovativnost, uz poštovanje akademske etičke norme – saveznici će nam biti naučni i stručni radnici iz zemlje i sveta, okupljeni oko Uređivačkog odbora i Saveta, kao i precizno definisan proces duple recenzije.

Osim originalnih, prethodno neobjavljenih, originalnih naučnih i preglednih radova, SingiLogos objavljuje i naučne kritike/polemike, stručne članke i prikaze knjiga, koji mogu biti napisani na srpskom, engleskom, grčkom jeziku, kao i nekom drugom jeziku međunarodne komunikacije (čiji rezimei, bez obzira na jezik rada, treba da budu na engleskom jeziku).

Redovni broj časopisa SingiLogos, koji je dostupan u režimu otvorenog pristupa, izlazi jednom godišnje, u julu, uz mogućnost izdavanja specijalnih i tematskih brojeva, u skladu sa potrebama i odlukom uredništva.

Više o časopisu možete pogledati na sajtu časopisa SingiLogos.

Prvi broj časopisa SingiLogos je u pripremi! Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da pošaljete svoje originalne naučne, pregledne, stručne radove, kao i polemike i prikaze knjiga, koje ćemo prihvatati na recenziju u periodu od 1. aprila do 1. jula 2021. godine.

Upustvo za autore možete pronaći na sledećem linku.

Univerzitet Singidunum © 2024