117,1015

Akreditacija Univerziteta Singidunum

Na sednici održanoj 14. maja 2020. godine, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, donela je Odluku o akreditaciji visokoškolske ustanove, u kojoj se utvrđuje da Univerzitet Singidunum ispunjava propisane standarde za akreditaciju.

Akreditaciju Univerziteta Singidunum kao i akreditaciju studijskih programa možete pogledati ovde.

Akreditacija Univerziteta Singidunum

Univerzitet Singidunum © 2024