Sinigudnum logo

Univerzitet Singidunum je privatna visokoškolska ustanova koja svojim studentima nudi savremene nastavne planove i programe, kao i metode učenja koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i sposobni da se uključe u savremene poslovne tokove.

Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Danas na Univerzitetu Singidunum studira preko 10.000 studenata. Nastava se realizuje u 20.000 m² kvalitetnog prostora, opremljenog savremenom informacionom infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti. Univerzitet raspolaže sa 25 amfiteatara, 50 sala za predavanja i 14 računarskih sala.

Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Studijski programi su prilagođeni potrebama savremenog poslovnog okruženja, nastavu izvodi preko 300 uglednih profesora sa iskustvom, iz zemlje i inostranstva u kvalitetnom i modernom prostoru. Nastava na fakultetima Univerziteta Singidunum realizuje se u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Privatni fakulteti u okviru Univerzitet Singidunum realizuju studijske programe iz oblasti ekonomije, turizma i hotelijerstva, ekonomije hrane, informatike i računarstva, informacionih tehnologija, elektrotehnike, softverskog inženjerstva, anglistike, menadžmenta u sportu i fizičkog vaspitanja u sportu.

Univerzitet Singidunum permanentno prati savremene naučne tokove i dostignuća i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe. Svojim delovanjem je prevashodno orijentisan na obrazovanje visokostručnih kadrova, eksperata za pojedine oblasti, koji bi svojim znanjem doprineli društvenom i privrednom razvoju i modernizaciji Srbije.

Stoga, misija Univerziteta jeste da omogući prenošenje savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima širom Evrope, ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazovanja državnih univerziteta u zemlji.

Univerzitet nastoji da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati zavidan nivo znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi budući diplomci mogli da se uključe u savremene tokove poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja. Diplome Univerziteta Singidunum su priznate i prepoznate u zemlji i inostranstvu.

Ukoliko želite da nas posetite i da se dodatno informišete o studijskim programima i načinu studiranja, možete doći kod dežurnog profesora svakog radnog dana u ulici Danijelova 32 od 10 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova.

On-line prijava i prijemni ispit su besplatni. Nakon popunjavanja on-line prijave, dobićete pristup testovima za spremanje prijemnog ispita.